Bel
 0909-0506
(€ 0,90 p/min. • Credits € 0,90 p/min)
 0907-07383
(€ 1,50 p/min. • Credits € 1,00 p/min)
 0909-0506
(€ 0,90 p/min. • Credits € 0,90 p/min)
 0907-07383
(€ 1,50 p/min. • Credits € 1,00 p/min)

Onze specialisaties...

Bij Astropoort Online werken consulenten die gezamenlijk meerdere disciplines binnen het parapsychologische spectrum beheersen. Er is dus altijd wel een consulent aanwezig die u kan helpen bij de vragen waarop u antwoord wilt. Astropoort Online ondersteunt u met de volgende specialisaties:

Meer informatie over specialisaties

Toekomst voorspellen?

Is toekomst voorspellen onmogelijk?; Dat dacht u maar. Een toekomstvoorspeller kan wel degelijk antwoord geven op vragen die in de toekomst spelen. Natuurlijk heeft niet iedere toekomstvoorspelling dezelfde waarde. Niet iedere toekomstvoorspeller is namelijk hetzelfde. De voorspellers bij Astropoort Online hebben wel een aantal zaken gemeen. Ze zijn stuk voor stuk ervaren, hebben de voorspellers bewezen kennis van zaken en onze medewerkers zijn uitvoerig gescreend op kunde en accuratesse. Astropoort Mediums en Paragnosten kijken met u naar de toekomst van gisteren, vandaag en morgen.

Uw levenspad; De toekomst voorspellen kan zinnig zijn bij tal van onzekerheden, twijfels of onduidelijkheden. Welke nieuwe richting moet u kiezen op uw levenspad? Heeft u vragen over geld, werk of relaties? Bekijk onze website www.astropoort.nl en ons uitgebreide aanbod van ervaren toekomst voorspellers. Ongetwijfeld ziet u een Astropoort expert die online is om uw vraag te beantwoorden.

Parapsychologie

Psycholog Max Dessoir (1867-1947)

De Duitse psycholoog Max Dessoir gebruikte als eerste het begrip 'parapsychologie' in 1889. Hij rekende alle verschijnselen die buiten de normale processen van het innerlijke leven uitstijgen tot onderwerp van parapsychologisch onderzoek. Parapsychologie houdt zich op zuiver wetenschappelijk basis bezig met bovennatuurlijk lijkende, occulte verschijnselen. Kortweg, paranormaal betekend naast het normale.

Uiteenlopende paranormale verschijnselen; Bestaat reïncarnatie echt. Is er leven na de dood. Kunt u in de toekomst kijken. Hoe werkt een magnetiseur of een paragnost. Komen er intelligente wezens op andere hemellichamen voor.

De parapsychologie is een rand wetenschappelijke discipline waarin men onderzoek doet naar de verschijnselen die met de menselijke geest samenhangen en die nog niet verklaard kunnen worden in de huidige natuurwetenschap. Het gaat daarbij om onverklaarde of onverklaarbare fenomenen, die vaak als bovennatuurlijk aangeduid worden. Het merendeel van de moderne wetenschappers gaat uit van het materialisme als fundament van het heelal en ontkent daarmee het bestaan van paranormale fenomenen. De parapsycholoog doet daarentegen onderzoek naar het bestaan ervan, tracht de verschijnselen binnen een consistent wetenschappelijk kader te brengen en een theorie te vormen. Dat kan ertoe leiden dat de verschijnselen niet meer als bovennatuurlijk worden aangemerkt of dat een paradigma verschuiving plaatsvindt. Hiervoor is wel de nodige bewijskracht vereist die niet in strijd is met de huidige stand van de wetenschappelijke kennis. Onderwerpen van studie zijn de bovennatuurlijke verschijnselen die in talloze grote en kleine godsdiensten en culturen door alle eeuwen heen een belangrijke rol hebben gespeeld en nog steeds spelen. Volgelingen van moderne religieuze leiders en in het verleden de volgelingen van stichters van de wereldgodsdiensten zoals Mozes, Boeddha, Jezus en Mohammed claimen dat deze stichters bovennatuurlijk krachten hadden en wonderdaden deden.

Ook zijn er de claims van moderne, al of niet religieuze, wonderdoeners, zoals goeroes, tovenaars, heksen, yogi's, gebedsgenezers, new-age volgelingen omtrent verschijnselen als gedachtenlezen (telepathie) en beïnvloeding van de materie (telekinese) door gebed, bezweringen, meditatie. Het betreft (paranormale) verschijnselen, die zich niet houden aan het fundamentele causaliteitprincipe, dat overigens op zich al heel verschillend geïnterpreteerd wordt. Deze verschijnselen zijn meestal niet gemakkelijk te onderzoeken onder gecontroleerde omstandigheden en de resultaten zijn vaak niet eenduidig. Het is uiteraard goed mogelijk om wetenschappelijk onderzoek te doen naar het al dan niet bestaan van dergelijke krachten, maar tot nu toe is geen algemeen aanvaard, controleerbaar en reproduceerbaar bewijs voor het bestaan ervan geleverd, zodat consensusvorming rond de resultaten van de parapsychologie nog steeds uitblijft. Over andere claims van veel religies, het bestaan van (God)en, geesten, engelen e.d. reïncarnatie, hemel en hel en een leven na de dood, is al helemaal niet voorstelbaar hoe daarnaar degelijk wetenschappelijk onderzoek is te doen, en de serieuze parapsycholoog onthoudt zich dan ook van uitspraken over deze terreinen. De parapsychologie is een grensgebied van de psychologische wetenschappen: men houdt zich bezig met eigenschappen die niet zijn te vangen onder de noemer van de gebruikelijke menselijke vaardigheden. Met name bovenzintuiglijke waarnemingen en communicatie worden door parapsychologen bestudeerd.

Personal Coaching

Wat is persoonlijke coaching; Persoonlijk coachen is een individueel traject, bedoeld om uw privé als zakelijke vaardigheden en kwaliteiten verder te ontwikkelen of bij te sturen. Dit vindt plaats door persoonsgerichte terugkoppeling en door u in uw eigen ‘spiegel’ te laten kijken. Op deze manier krijgt u grip op uw leven en komt u steeds meer in een actieve rol. Coachen betekent trainen om de juiste vragen te leren stellen, vragen die u aanzetten tot het zogenaamde ‘navelstaren’ of zelfonderzoek. Door te trainen leert u om even buiten uzelf te treden. Met uw coach kijkt u tijdens het gesprek naar uw persoonlijke situatie en verwachtingen. In samenwerking met uw coach gaat u op zoek gaat naar oplossingen. Tijdens het gesprek worden bepaalde situaties teruggehaald, omstandigheden waarin u terecht bent gekomen. U bespreekt samen met uw coach de oplossingen en werkt deze uit. In een eventueel vervolg gesprek komt u in samenwerking met uw coach terug op het resultaat van de op uw persoongerichte oplossingen. Het is mogelijk dat er afspraken worden gemaakt en u opdrachten krijgt om verder uit te werken. Het resultaat hiervan koppelt u in een vervolg gesprek terug en waar nodig gaan we over tot fine-tuning. De manier waarop u het traject tot verbetering van uw persoonlijke kwaliteit(en) gaat invullen, wordt met u afgestemd. U traint omdat u uw vaardigheden en persoonlijke kwaliteiten verder wilt ontwikkelen. Dit is de enige manier om absoluut meer ‘grip’ op uw persoonlijke situatie(s) te krijgen.

Geluk?

Het belangrijkste voor uw geluk is het nemen van een beslissing. Maar wat geluk ook is, er zijn emoties in het leven die onze geluksgevoelens stimuleren zoals zelfvertrouwen, hoop, liefde, vreugde, eigenwaarde, tevredenheid enz., en waarbij de zin van ons bestaan duidelijk invloed heeft op onze welvaart, de kansen, familie, de relaties en leefomgeving.

Het ‘bezit’ van het hebben, kan geluk en zelfvertrouwen stimuleren. Denk eens aan een thuis, werk, inkomen, een relatie, liefde, goede lichamelijke en geestelijke gezondheid, toekomst, kinderen, kleinkinderen, enz. Daarnaast kan de zin van het ‘bezit’ ons ‘geluk’ in de weg kan staan door gevoelens van egoïsme, woede, schuldgevoel, schaamte, verdriet, stress en jaloezie, etc. Om het geluk te vinden zijn wij mensen te vaak gericht op de directe omgeving. Denkt hierbij maar aan een betere baan, mooier huis, een leuke partner, meer vrienden, enz., terwijl dit toch met uw persoonlijke instelling en de verwachting te maken heeft.

Door met Astropoort Online te praten kunt u antwoorden krijgen over het waarom u zich ongelukkig voelt of waarom u zo weinig zelfvertrouwen heeft. Onze levenservaren consulenten luisteren en werken met u aan uw zelfvertrouwen als basis voor uw geluk, want hoe meer zelfvertrouwen u hebt, hoe gelukkiger, plezieriger, leuker en makkelijker alles wordt. Onze consulenten helpen om in te zien wat geluk voor u betekent en hoe u aan uw zelfvertrouwen kunt werken door even naast u te staan, te luisteren, mee te denken en aandacht voor uw verhaal te hebben in een gesprek van mens tot mens.

Voor meer informatie of een telefonisch consult zie; Astropoort, Astropoort Online, Helderziendeportaal, Helderziendelive, Mediumportaal, www.astropoort.startpagina.nl of NET5, VERONICA Teletekst Pagina 486 (Astropoort Online Mediums) en SBS9 Teletekst Pagina 486 (Mediumportaal).

Bewustwording

Bewustwording en reflectie; Een werkwijze die gericht is op bewustzijn en zelfontdekking. Je wordt je bewust van nieuwe manieren van zien, denken en zijn. Je ontwikkelt een heldere persoonlijke visie voor de toekomst en ontdekt nieuwe mogelijkheden voor jezelf. Het ondersteunt je in je persoonlijke groei en ontwikkeling, waardoor je een hogere mate van voldoening, rust, vrijheid en geluk ervaart. Door te spiegelen en te reflecteren ie op je eigen leven - hoe je je verhoudt tot anderen en hoe je in het leven staat – kom je erachter hoe je meer voldoening kunt halen uit je persoonlijk leven en hoe je met groter gemak en meer inspiratie een leven creëert dat jij wenst. Met grote helderheid zul je zien wat je kunt doen om effectiever te zijn en je vrijer,spontaner, energieker, krachtiger en gelukkiger te voelen.

Astrologie

Astrologie is een zeer oude wetenschap en wordt al sinds mensenheugenis toegepast voor vele doeleinden. De betekenis van Astrologie is dat u aan de stand van sterren en planeten op uw unieke geboortemoment kunt aflezen hoe uw persoonlijke aanleg is. Dit noemt men ook wel uw persoonlijke blauwdruk. Natuurlijk is een horoscoop afhankelijk van factoren zoals de omstandigheden en de keuze die de betreffende persoon maakt. Astrologie is een prachtig hulpmiddel om uzelf en uw medemens beter te leren kennen en te begrijpen. Hierdoor kunt u uw bewustzijn vergroten en kan astrologie u helpen de juiste richting te kiezen.

Loopbaanontwikkeling

Loopbaanontwikkeling; Werken aan uw loopbaanontwikkeling of persoonlijke effectiviteit betekent allereerst uw bewustzijn vergroten: wie bent u, wat hebt u in huis, hoe voelt u zich en hoe komt u over op anderen? Daarom beginnen onze trajecten met een beweging naar binnen. Pas wanneer u inzicht hebt in uzelf en uw huidige functioneren, kunt u gerichte stappen zetten om u verder te ontwikkelen. Van hieruit is het mogelijk om uw wensen voor de toekomst te formuleren en uw krachtbronnen aan te boren.

Helderziendheid

Helderziendheid wordt meestal aangeduid als het kunnen voorspellen van de toekomst of het zien van aura's of geesten. Met alleen deze mogelijkheden wordt helderziendheid erg krap bekeken, want er zijn enorm veel energieën die een helderziende zou kunnen waarnemen. De verschillende energieën die waar te nemen zijn door de ogen van een helderziende bevinden zich niet in ons normale spectrum dat het gebied van pimpelpaars - blauw - groen - geel - oranje - rood bestrijkt. Dit licht dat buiten ons normale spectrum valt, is een ander soort licht, je zou dit etherisch licht kunnen noemen. Ieder helderziend verschijnsel verschilt van lichtsoort van elkaar, doordat ze ieder net een ander stukje bestrijken van het spectrum. Eigenlijk is het niet eens licht te noemen wat waargenomen wordt. Het is puur energie die de ogen ontvangen en vertalen naar het beeld van licht voor de hersenen. Ook komt het voor dat mensen visioenen krijgen, helderziende waarnemingen in de vorm van beelden. Het wordt niet altijd gezien als helderziendheid, terwijl het het wel is. Tijdens deze visioenen kunnen mensen beelden doorkrijgen van andere mensen in (vaak gevaarlijke) situaties. Dit kunnen beelden zijn uit de toekomst, heden of verleden. Iemand die helderziend is, ziet vaak maar een deel of enkele mogelijkheden van het paranormaal zien.

Heldervoelendheid

Heldervoelendheid is het voelen van subtiele energieën. Dit kunnen verschillende energieën zijn, de energieën van de omgeving waar je bent of de gevoelens en emoties van mensen. De energieën die waargenomen worden van de omgeving zweven als het ware op die locatie rond. Zo heeft ieder huis een andere sfeer, dat bepaald wordt door de bewoners van het huis. Deze energie kan nog lang blijven hangen als de bewoners zijn verhuist en nieuwe bewoners zijn ingetrokken. Bij het voelen van mensen (of dieren) maak je contact met de uitstraling van die persoon. Wanneer dat contact gemaakt is bekijk je die energieën en beter is het om die niet over te nemen. Iemand die heldervoelend is, voelt vaak maar een deel of enkele van de onderstaande mogelijkheden van het paranormaal voelen.

Helderwetendheid

Een andere vorm van helderziendheid is helderwetendheid. Het is, zoals gezegd, een onbekende vorm in de wereld der paranormale zaken. Mensen met helderwetendheid ontvangen hun informatie alsof ze het weten. Eigenlijk houdt dit in dat zij hun informatie uit het weten van anderen inwinnen. In de eerste instantie geheel ongemerkt voor de persoon die helderwetend is. Pas veel later beseft iemand die helderwetend is dat dit proces op die manier verloopt.

Helderwetende mensen bezitten soms ook het vermogen om bij een ander "naar binnen" te gluren. Dit klinkt enger dan het is. Zaken die privé moeten blijven, zullen ook niet voor een helderwetende zomaar toegankelijk zijn tenzij hiertoe een reden is dat het niet langer privé hoort te blijven.

Helderhorendheid

Helderhorendheid; Ander woord voor helderhorendheid is paranormaal horen of helder-horen. Dit zijn geluiden die een normaal mens niet hoort. Het zijn geen hoge of lage tonen, dit zijn andere soorten geluiden en tonen die een mens niet kan horen. Een paranormaal medium dat helderhorend is kan deze geluiden en tonen wel opvangen. Hij of zij kan tonen en of geluiden ingefluisterd krijgen via de oren, maar mogelijk ook vanuit zichzelf.  Mogelijkheden van helderhorendheid zijn; Doorkrijgen door van entiteiten, gedachten horen, en het kunnen communiceren met bijvoorbeeld bomen door geluidsexpressies. Doorkrijgen door middel van entiteiten; Om bijna elk levend wezen, maar vooral om de mens, zitten entiteiten. Deze entiteiten kunnen aan bepaalde en gevoelige mensen raad geven. Tussen de entiteiten onderling zit het kwade maar ook goede. Over het algemeen kunnen ervaren mediums met hun heldverhorende begaafdheid het verschil tussen de goede en kwade entiteit herkennen. Gedachten horen; Een op zich zeer unieke gave, want dit komt niet bij veel begaafde mediums voor. Maar sommige mediums hebben bewezen dit echt te kunnen. Men kan dan gedachten horen van de andere waar men mee spreekt. Over het algemeen werkt dit alleen bij mensen waar mee het medium een persoonlijke zuivere en band onderhoud. Het medium hoort in het hoofd alsof men het met de oren hoort. Communiceren met bijvoorbeeld een boom; U gelooft het niet, maar er zijn echt gevoelige mediums mensen die met bomen kunnen communiceren. Men kan met hun specifieke gave contact maken met het bewustzijn van de boom. Net als bij een gedachte horen, wordt ook dit in het hoofd gehoord. Wat men dan hoort zal door het medium worden omgezet in voor u begrijpelijke woorden. Geluidsexpressie; Een helderhorend begaafd medium krijgt uit een stem, op de manier waarop iemand praat, informatie door. Bijvoorbeeld verbeelding wordt onbewust in de stem verwoord of uitgesproken. Mensen kunnen onderling horen wanneer iemand niet de waarheid spreekt. Zeker mediums, maar ook de gewone mens merkt een bepaalde energie op als iemand liegt. Een begaafd medium kan deze energie opgevangen door haar of zijn oor en vertaald dit in woorden.

Leren Ontspannen

Stress of spanning versus ongezonde stress en spanning; Een beetje spanning is helemaal niet slecht voor u. Het is vaak zelfs zo dat u door stress of spanning beter presteert. Pas wanneer u te veel of te lang gespannen bent en het u niet meer lukt om te ontspannen, wordt spanning een probleem. Bijvoorbeeld bij een hoge werkdruk die ook nog eens heel lang aanhoudt, een lang ziektebed van een dierbare of een telkens volle agenda. Juist dan is het belangrijk tijdig naar uw eigen lichaam te luisteren. Langdurige stress en spanning kan leiden tot lichamelijke en psychische klachten en zelfs uw leven negatief beïnvloeden. Als u te veel gespannen bent, neemt uw reserve af en bent u fatbaar voor allerlei zaken die stress veroorzaken. Overmatige stress en spanning voorkomen; Het klinkt te mooi om waar te zijn. Maar door goed te luisteren naar uw lichaam is dit absoluut mogelijk. Durf vaker nee te zeggen, hierdoor kunt u al veel stressfactoren vermijden. Dit geldt bij positieverbeteringen op het werk omdat u daardoor meer verantwoordelijkheid moet gaan dragen, maar durf ook eens gewoon ‘neen’ te zeggen tegen mensen die u als vrijwilliger of anders opeisen.

Ontspanning en de belangrijke rol van voeding en sport; ·Stress voorkomt u niet enkel door meer 'neen' te zeggen. Er zijn veel meer zaken die bijdragen aan ontspanning in uw leven. Door evenwichtige voeding en periodiek sporten, bijvoorbeeld. Wat verstaan wij onder evenwichtige voeding; Ons zenuwstelsel is erg belangrijk om spanning en stress minder kans te geven ons leven te beïnvloeden. Ons stelsel functioneert op brandstof en hulpstoffen die u via het eten binnenkrijgt. Belangrijk is de vitamine B die in volkoren producten en biergist voorkomt, maar ook mineralen zijn fundamenteel voor ons lichaam. Daarom passen groenten, fruit en volkoren producten goed in ons gezonde voedingspatroon. Witmeel daartegenover kunt u beter maar vermijden. Het sporten kan u ondersteunen te helpen naar een ontspannen gevoel. Tijdens het sporten maken onze hersenen automatisch een chemische stof aan. Deze stof heet endorfine en zorgt voor een rustig en plezierig gevoel. Vaak hoor je sporters ook zeggen; Even de stress eruit werken. Hierbij is wel van belang dat u een sport uitkiest welke bij u past. Aanvullend Advies voor uw leefwijze en meer manieren om u te ontspannen; Praat uw problemen uit en blijf er niet mee zitten. Vermijd zo veel mogelijk fysieke, psychische en emotionele druk. Zoek in de sociale sfeer gezelschap. Vrienden helpen u bij uw ontspanning door leuke dingen te doen. Zoek de buitenlucht op; Frisse buitenlucht heeft een ontspannende werking op uw gestel. Verbeter uw ademhalingtechniek. Haal langzaam en diep ademhalen, dit draagt bij tot zuurstof voor uw lichaam, met als resultaat een rustiger gevoel. Dagelijks een ontspannen warm bad, dit kent een kalmerend effect. Onze natuur helpt; Ook onze natuur helpt mee om ons een ontspannen gevoel te geven. Er zijn tal van planten en kruiden die een rustgevende werking op ons lichaam hebben. Bijvoorbeeld de Passiebloem, een extract hiervan werkt kalmerend en ontspannend. Valeriaan, heeft een kalmerende werking en invloed op het centrale zenuwstelsel en vermindert beven als gevolg van nerveuze gevoelens. Zo zijn er talloze natuurmiddelen die ons kunnen helpen bij ontspanning.

Tarotkaart

Tarotkaarten hebben zich in de loop der eeuwen ontwikkeld tot een van de belangrijkste instrumenten om via kaarten antwoorden te krijgen op levensvragen waar men mee rondloopt. Het tarot-deck bestaat uit 78 kaarten, waarvan 22 kaarten van de grote Arcana het hart van de tarot vormen. Dit hart vertegenwoordigt het 'grote' thema van ons leven. Daarnaast zijn er nog 56 kaarten van de kleine Arcana. Deze staan voor de gebeurtenissen van alledag.

Diverse soorten leggingen zijn mogelijk, afhankelijk van de vraagstelling, verleden, heden en toekomst. Het verleden is de geschiedenis van uw leven, daar is alles ontstaan. Het heden is NU; Wat speelt de belangrijkste rol in uw leven op dit moment? De toekomst; Dat is hetgeen wat er aan komt. Met een inzicht van de Tarotkaarten kunt u de toekomst zelf mee gaan bepalen. Een mens kan zelf zijn of haar  keuze maken in het leven, als u inzichten hebt , kunt u uw eigen leven beter gaan besturen. Het leggen van tarotkaarten kunt u zien als een manier om met behulp van symboolkaarten inzicht te krijgen in allerlei aspecten van het dagelijks leven. U kunt de tarot gebruiken als u inzicht wilt krijgen over zaken die te maken hebben met liefde, werk, bewustzijn of uw persoonlijke ontwikkeling.

Lenormandkaart

De reputatie van Marie Anne Adelaïde Lenormand is de hele wereld over gegaan en dat vooral door het kaartspel dat naar haar vernoemd is. Men neemt aan dat de richtlijnen voor het ontwerp van deze kaarten door haar zijn aangegeven. Mademoiselle Lenormand komt op 27 mei 1772 in het Franse Alençon ter wereld, als dochter van de welgestelde lakenhandelaar Jean Louis Lenormand en diens echtgenote Marie Anne Gilbert. Als kind komen haar paranormale vermogens reeds te voorschijn en het is bekend dat zij frappante voorspellingen heeft gedaan aan de kloosterzusters van de kostschool waar zij verbleef, die ook uitgekomen zijn. Na het overlijden van vader Lenormand, verhuist het gezin naar Parijs. Mlle Lenormand wordt ingewijd in de geheimen van het kaartleggen uit de oude Franse traditie en begint, samen met een andere helderziende, een “Salon” waar mensen hun toekomst kunnen laten voorspellen middels kaarten en technieken als astrologie. Mlle Lenormand wordt vooral beroemd nadat zij in de betere kringen waarin zij verkeert wordt voorgesteld aan Joséphine de Beauharnais, die op dat moment gehuwd is met een jonge officier, Napoleon Bonaparte. Wanneer Mlle Lenormand aan Joséphine voorspelt dat zij en Napoleon ééns de troon zullen bestijgen, schatert Napoleon het uit. Maar wanneer ook deze voorspelling uitkomt, is de naam van Mlle Lenormand gemaakt. Haar Salon De Sybille van de Faubourg Saint Germain aan de Rue de Tournon in Parijs is vanaf dan druk bezocht door ieder die zijn of haar toekomst en lot wil kennen. Mlle Lenormand wordt regelmatig door het Hof geraadpleegd, wanneer er belangrijke beslissingen te nemen zijn. Naast enkele intimi, is niemand op de hoogte gebracht van het feit dat Napoleon van Joséphine wil scheiden. Wanneer Mlle Lenormand aan Joséphine voorspelt dat Napoleon plannen in die richting heeft, wordt ze wegens verraad door de keizer in de gevangenis gegooid. Men blijkt echter niet zonder haar te kunnen en na enkele dagen word Mlle Lenormand weer op vrije voeten gesteld. Nadat Napoleon verbannen wordt, volgt een periode waarin het geven van consulten door kaartlegsters verboden wordt. Mlle Lenormand laat zich daarom inschrijven als boekhandelaarster en geeft boeken uit over haar verschillende werkmethoden en haar ervaringen met de keizerin Joséphine. Ze reist naar België om de toekomst te voorspellen aan de Prins van Oranje. Na haar verblijf in Brussel keert ze terug naar Parijs, waar zij op 71-jarige leeftijd op 25 juni 1843 overlijdt. Mlle Lenormand heeft een nieuwe glans verleend aan het kaartleggen. Tegenwoordig is ze niet zozeer beroemd om haar voorspellingen, maar om de naam die ze de kaartspellen heeft gegeven. Kaartspel van Marie Anne Adelaïde Lenormand; Het traditionele kaartspel is verdeeld in vier reeksen van 9; de Klavers, Schoppen, Ruiten en Harten. Deze worden de 4 kleuren van het kaartspel genoemd. De vier kleuren van het kaartspel van Mlle Lenormand, maar ook van de hedendaagse “gewone” speelkaarten, zijn gebaseerd op de vier kleuren van de Tarot.

Engelkaart

Engelenkaarten werden ontwikkeld uit de meer bekende Tarotkaarten. Bij het leggen van engelenkaarten krijgt de kaartlegger boodschappen van engelen en antwoorden over individuele opdrachten die u nog resten in uw persoonlijke leven. Engelenkaarten belichamen een bepaalde beschermengel die verschillende karakters voorstelt, als lichtende boodschappers. Betrouwbare engelenkaarten begeleiden u. Het leggen van engelenkaarten is zeer geschikt voor individuen die willen werken aan hun persoonlijke spirituele ontwikkeling. Zoals voor alle paranormale technieken geldt, moet u wel over een open bewustzijn beschikken naar lichtende engelenkaart toe. Astropoort beschikt over integere, ervaren en betrouwbare consulenten met jarenlange ervaring in het leggen van engelenkaarten en geven aan u een correct en vertrouwelijk advies over wat zij zien en voelen.

Numerologie

Numerologie is de leer der getallen; Volgens de numerologie kunnen wij een persoon leren kennen als wij het getal weten dat bij dat persoon hoort. Als u uzelf wilt leren kennen, dan moet u uw eigen persoonlijke weten. Het berekenen van uw persoonlijke getal gebeurt door de afzonderlijke letters van uw naam om te zetten in een cijfer en dan al die cijfers bij elkaar op te tellen en via een speciale methode te bewerken tot u een cijfer tussen nul en tien te zien krijgt.

Pendelen

Door middel van de pendel raadpleegt onze Helderziendenportaal consulent het zogenaamde ‘onderbewuste’.  Door het stellen van vragen beweegt de pendel onbewust een bepaalde richting op. Aan de hand van die beweging krijgt u antwoord op een gestelde vraag. Het bewegen van de pendel gaat niet via spierkracht, maar door energie en gedachten. Pendelen is dus uitermate geschikt om antwoord te krijgen op persoonlijke vragen. Daarnaast kunnen wij met het zogenaamde uitpendelen van u chakra helpen bij het opsporen van lichamelijke ongenoegens. Pendelen heeft niets te maken met geesten oproepen of toekomst voorspellen. De enige toekomst die onze consulent u voorspelt, is datgene wat al vast ligt en daardoor al opgesloten zit in uw unieke en eigen onderbewuste.

Coaching

Spirituele Coaching; Om positieve veranderingen in uw leven door te voeren, bent u op u zelf meer dan ooit aangewezen. Normaal wordt u aangemoedigd om oplossingen buiten u zelf te zoeken; Ander werk, partner, huis, etc. Maar hebt u gemerkt dat de problemen dan vaak gewoon weer terugkomen. De sleutel voor verandering en aanpak ligt dan ook bij u. Spirituele coachen en een grondige aanpak. Er zijn diverse methoden en soorten van coachen. De een noemt zich Personal Coach, de ander noemt zich meer loopbaan of management coach. Onze Astropoort-online Coaches zien zich meer als Spirituele Coaches omdat alle problemen en vragen in ons leven uiteindelijk te maken hebben met uw persoonlijk proces van bewustwording. Als u besluit een Astropoort consulent als persoonlijke coach in te schakelen, dan moet u daar een goed gevoel bij hebben. Wij benoemen dat als de zogenaamde klik. Het coachen zal per telefoon, door middel van persoonlijke gesprekken met u plaatsvinden. Een gegarandeerde waarborg waar door uw persoonlijke situatie voor de buitenwereld absoluut privé blijft.

Wat is Spirituele Coaching; Vaak wordt aan de Astropoort consulent de vraag gesteld, wat is nou precies Spirituele Coaching. Een goede vraag, omdat het is onderwerp niet bepaald in brede kring bekend is. Binnen het bedrijfleven wordt het fenomeen coaching al vele jaren toegepast door zeer speciale gespecialiseerde bureaus. In het algemeen is over de vorm van coaching niet veel bekend en er wordt door het specialisme van de vorm coaching weinig geschreven.

Wat is Spirituele Coaching niet; Spirituele Coaching heeft niets te maken met paranormale zaken. Er worden geen geesten of spirituele entiteiten geconsulteerd. De wichelroede, tarotkaart, astrologische analyse of het geestverruimend middel en of toepassing hiervan wordt niet gebruikt om problemen op een alternatieve wijze te onderzoeken en op te lossen. Onze consulent en coach gebruikt geen handoplegging, hypnose of glazen bol. Onze spirituele coach beschikt over een degelijke diepgaande kennis en ervaring op esoterisch en metafysisch terrein en kan juist om deze redenen de rol en betekenis van bijvoorbeeld gechannelde informatie op de juiste waarde worden geschat.

Wat is Spirituele Coaching dan wel; Spirituele Coaching lijkt het meest op Personal Coaching maar de uitgangspunten waarmee gewerkt wordt zijn anders. Spirituele Coaching begint met het uitgangspunt dat wij spirituele wezens zijn die hier op aarde allerlei ervaringen opdoen om daardoor in bewustzijn te groeien. Deze ervaringen worden vaak versterkt en indringender als er problemen of blokkades ontstaan. Oplossen van problemen en het tot stand brengen van veranderingen zal dan ook niet eerder plaatsvinden dan wanneer het bewustzijn is veranderd.

Foto Reading

Een foto reading vindt plaats wanneer u iets wilt weten of als ondersteuning en voor meer duidelijkheid. Het gaat dan meestal over bestaande situaties of zaken uit het verleden die bij de betrokken persoon speelt of hebben gespeeld. Foto readings helpen mensen bij het vinden van bevestigingen of aanwijzingen over hoe zij met bepaalde situaties om kunnen gaan. Onze Paragnosten, Helderzienden of Mediums kunnen op een rustig tijdstip uw foto lezen (Channeling). Door dit op deze manier te doen en geen kostbare tijd verloren te laten gaan, komen vaak veel meer zaken naar boven.

Zaken of situaties waar u wat aan heeft ...Onze gespecialiseerde consulenten houden zich voorbehouden om een reading of channeling niet aan te gaan als blijkt dat de vragen die worden gesteld niet op zijn of haar gebied thuishoren. Meestal is het zo dat deze zaken vanzelf hun weg vinden. U mag en kunt alleen foto’s aan onze organisatie sturen van uzelf, een relatie of kind, maar enkel alleen wanneer de ander uitdrukkelijke goedkeuring daarvoor aan u heeft gegeven.

Hoe de werkt Astropoort Foto Reading mailbox?

Via de mailbox van een Astropoort consulent naar uw keuze, maakt u een consult afspraak en tijdens het gesprek met de consulent kunt u een foto doormailen. Uw persoonsgegevens en e-mailadres zijn prive en gewaarborgd en ook die van de Astropoort consulent. Als u de Astropoort consulent gesproken heeft via onze hulpenadvieslijn wordt uw foto direct verwijderd.  Mocht er geen contact zijn geweest over de foto tussen u en de Astropoort consulent, dan zal uw foto automatisch na 3 dagen automatisch worden verwijderd.

Op onze websites www.astropoort-online.com, www.helderziendelive.com en www.helderziendeportaal.com staat onder de consulenten van uw keuze of u met de consulent een afspraak kunt maken en foto reading kunt doen. Foto’s die u naar een Astropoort consulent stuurt zonder een afspraak worden niet beantwoord en na drie dagen automatisch uit ons systeem verwijdert.

Animal Reading

Mens en dier lijkt meer op elkaar dan wij beseffen. Beide hebben nagenoeg dezelfde kenmerken, zelfs onze genen lijken veel minder te verschillen dan wij ooit voor mogelijk hebben gehouden. Beiden voelen pijn en kennen emoties; Zowel de mens als het dier is in staat om plezier te ervaren, maar kennen ook verdriet, jaloezie, boosheid, liefde en trouw. Met andere woorden, de mens en het dier zijn elkaar verwant, ook op het niveau van bewustzijn. Omdat de dieren zo verwant zijn aan ons en zij zichzelf nooit verloren hebben, zijn zij juist bij uitstek degenen die ons kunnen leren hoe wij als mens onszelf terug kunnen vinden. Helaas zien wij mensen meer het verschil tussen onszelf en de dieren en zijn het juist die verschillenen waardoor de dieren in de problemen worden gebracht. Wij vinden onze dieren vaak wel een beetje dom, maar we gaan er wel van uit dat onze dieren onze bedoelingen en onze levenswijze begrijpen en zich hieraan aanpassen. Wij mensen eisen het zelfs en denk hierbij maar eens aan een blaffende hond; “Wat heeft dat beest toch, etc, etc?”. Gelukkig gaat het doorgaans goed met de relatie tussen de mens en ons dier, maar…  Dieren vertellen een verhaal en het is belangrijk om naar dat verhaal te luisteren. Dit verhaal is vaak een ander verhaal dan die van het baasje of de verzorger.

Animal Reading en Healing; Bij dieren werkt de Astropoort consulent op afstand. Dit om hele normale en praktische redenen: Paarden, vogels, poezen, etc., zijn niet gewend om te reizen en hebben veel tijd nodig om zich in een andere omgeving op hun gemak te voelen. Hierdoor komt de Healing niet goed binnen als een dier zich niet kan ontspannen. Via een foto van het dier maakt onze consulent contact met de energie van uw dier en laat de consulent het dier telepathisch haar of zijn verhaal vertellen. Als het verhaal voor de consulent duidelijk is volgt de healing.  Belangrijk is dat een behandeling van dieren altijd samen gaat met bewustwording bij de eigenaar en of verzorger, want als de onderliggende oorzaak niet wordt aangepakt (meestal door het ander gedrag van de eigenaar/verzorger) zal het effect van de healing, slechts tijdelijk zijn, want laat ons mensen beseffen dat onze dieren absoluut veel gevoeliger dan wij mensen.

Wat te doen bij een depressie

Bijna een miljoen mensen in Nederland lijden aan depressie en liefst een miljoen mensen slikt antidepressiva, wat is er toch met ons aan de hand.

Wat is een depressie; Als u langer dan twee weken somber bent en geen energie of interesse hebt in activiteiten die u normaal gesproken als plezierig ervaart, dan kan er sprake zijn van depressie. Hoe een depressie ontstaat is niet altijd en duidelijk. Het kan een reactie zijn op een ingrijpende gebeurtenis of een dierbaar verlies. Hoe sneller uw klachten worden aangepakt, hoe beter dat voor u is. Veel voorkomende klachten bij depressie zijn; Een negatief zelfbeeld, pessimisme over de toekomst, het werk, welzijn en in het algemeen de wereld, zijn veelgehoorde opmerkingen en klachten. Daarnaast is besluiteloosheid een belangrijk symptoom. Zelfs het nemen van de meest eenvoudige beslissingen zijn moeilijk geworden. U kunt niet slapen, wordt te vroeg wakker, of u slaapt juist heel veel. Dat geldt ook voor uw eetlust. U hebt minder honger, of u eet juist veel meer dan normaal. Andere oorzaken van een depressie kunnen zijn; Slecht kunnen concentreren, rusteloos zijn en doorlopend moe. Persoonlijk advies bij een depressie; Hebt u een depressie of hebt u depressieve klachten, dan kunt u met allerlei belangrijke vragen worstelen. Sommige vragen kunnen bijvoorbeeld door uw huisarts of psycholoog worden beantwoord. Maar soms zijn er vragen, of bent u op zoek naar advies, waarbij Astropoort Online u kan helpen. Wij bieden u advies, via onze consulenten en door de telefoon. Ook is het mogelijk om na het gesprek met een Astropoort Online consulent, via onze e-mail uw vragen te stellen. Voorop staat altijd dat wij waken over uw en onze integriteit.

Horoscoop

Uw persoonlijke horoscoop is een tekening van de stand van de planeten op de tijd en de plaats dat u werd geboren. De gegevens; Het allerbelangrijkste is uw exacte geboortedatum, plaats en geboortetijd. De geboortetijd is soms wat lastig te achterhalen. U kunt hiervoor een uittreksel van het geboorteregister opvragen in de plaats waar u geboren bent. De geboorteplaats is meestal wel bekend. De berekening; Vroeger kon een horoscoop alleen met de hand berekend worden. Hierbij had u dan behalve uw gegevens die hierboven genoemd zijn ook de tabellen nodig van de posities van alle planeten, efemeriden genaamd. Tegenwoordig kan de computer een goed hulpmiddel zijn bij het berekenen van uw horoscoop. U kunt programma’s downloaden, astrologische programma's kopen die zowel uw horoscoop berekenen als uitleg geven. Hier kunt u dan gratis uw zogenaamde online berekening maken van de stand van de planeten. U krijgt online een berekening van de stand van Uw planeten en een korte uitleg die erg onvolledig is. Maar dan; Als u uw gegevens verzameld heeft, moet de horoscoop nog uitgelegd worden. In welke teken van de dierenriem de verschillende planeten staan, in welke huizen zij vallen, welke aspecten ze maken, etc. Een voorbeeld: de planeet mars staat bij U in het dierenriemteken leeuw, een computer uitleg kan dan zijn: U komt voor Uzelf op, bent vaak impulsief en kan behoorlijk strijdvaardig zijn, en U herkent Uw zelf daar maar deels in en denkt (terecht) dat er niets van klopt.  Als een astroloog dan het geheel bekijkt zou die u kunnen vertellen dat de reden waarom U dit niet herkent, is omdat er in dit programma voorbij wordt gegaan aan het feit dat de planeet mars in Uw horoscoop aspecten maakt met andere planeten ,dat de huizen ook nog een aanvulling geven etc. etc. Kortom de losse flodders die een computerprogramma U biedt, geven U een verre van duidelijk beeld over u zelf en Uw functioneren.

Wat is astrologie:  Sinds duizenden jaren gaat men ervan uit dat de zon, maan en planeten invloed hebben op ons leven hier op aarde. Door het ontdekken van terugkerende patronen en deze te combineren met gebeurtenissen en stemmingen is de astrologie ontstaan. Bewegende hemellichamen; De zon, maan en planeten veranderen constant van positie. Ten opzichte van de aarde en ten opzichte van elkaar. Zo draait de aarde in één jaar rond om de zon en de maan in 24 uur rond de aarde. Een planeet als Neptunus doet er 164 jaar over om één ronde te maken.

Dierenriem; De astrologen hebben de weg die de aarde in een jaar aflegt in twaalf sectoren verdeeld, beter bekent als de twaalf tekens van de dierenriem.

Sterrenbeeld; Het teken dat iedereen kent als "zijn sterrenbeeld" is eigenlijk alleen het zonneteken, dus de positie van de zon in één van de twaalf tekens van de dierenriem op het moment van uw geboorte. Als u in bladen of op teleteksten leest wat er die week of maand gaat gebeuren slaat dat alleen op uw zonneteken.

Geboortehoroscoop; Een geboortehoroscoop is dus een kaart van de stand van de zon, maan en andere planeten op het moment van uw geboorte.

Droomuitleg

De mysterieuze droomwereld is een bijzondere en mooie wereld. In deze aparte wereld, waarin veel mogelijk is, kunnen we ons aanleren meer bewust te dromen om zo meer grip te hebben op onze activiteiten in de droomwereld. U kunt leren uw dromen te sturen zodat een droom niet iets is wat u overkomt, maar te ontwikkelen om deze op diverse manieren een deel van uw ontwikkeling te laten zijn. Wij kunnen bijvoorbeeld inzichten of antwoorden krijgen op zaken die ons bezig houden. De droomwereld zal gelukkig niet alles wat wij van haar wensen aan ons openbaren. Zo zal uw droom haar blijvende geheimen hebben, zodat u altijd dromen over houdt.

Aura

Een aura is een veelkleurig, etherisch energieveld dat het fysieke lichaam omhult. leder mens bezit aura en zou de betekenis daarvan moeten weten. Want met de kennis van de aura kan men veel meer van zich zelf begrijpen. Wie bijvoorbeeld weet dat zijn auraveld op een bepaald moment vitaal geladen is, kan ongestraft veel meer energie uit de kast halen dan hij gewend is. Wie echter ontdekt dat zijn auraveld zwak is, moet er voor oppassen zich niet te laten manipuleren of moet er rekening mee houden dat hij sneller dan normaal vermoeid raakt.

Iedereen heeft een omhulsel van energie. Dit energieomhulsel noemen we Aura. Mensen die een aura kunnen zien en lezen worden herderziend genoemd.

Het energieveld of de Aura wordt ook wel prana of chi, levensenergie genoemd. Wij hebben namelijk niet alleen energievelden om ons heen, maar ook door ons hele lichaam lopen energiebanen. De plek in ons lichaam waar bepaalde banen ook wel meridianen genoemd elkaar kruisen, wordt een Chakra genoemd. Een Aura bestaat uit meerdere lagen of lichamen en ook dat geeft informatie over de persoon of het ding waar het bij hoort. Er zijn ongeveer zeven lagen in onze Aura waarvan er vier echt belangrijk zijn. De diverse lagen van de Aura bestaan uit allerlei kleuren die in elkaar kunnen overlopen. Deze kleuren hebben een bepaalde betekenis. Aan de kleurstelling van de Aura in samenhang met de plek in, om of rond het lichaam, kan een paranormaal begaafde aflezen hoe en wat men moet repareren of in balans moet brengen. De mate van innerlijke groei is voor een ieder van u afhankelijk van de beschikbaarheid van het waarnemingsvermogen is. Maar het stelt u wel in staat om energieën die sneller vibreren dan alles wat tot de stoffelijke wereld behoort te voelen en zelfs te zien.

De eerste laag of lichaam dat we buiten het fysieke lichaam kunnen zien en voelen is het zogeheten etherische lichaam. Het behoort tot een samenstelling van fijn en onstoffelijke materie dat samen met het grofstoffelijke, de hele mens vormt. Er wordt dan ook vaak gesteld dat deze etherische laag de blauwdruk, zowel stoffelijk als onstoffelijk van de mens vormt. Net als ons gedrag is een Aura niet altijd hetzelfde. De Aura verandert steeds, net als onze gemoedstoestand telkens verandert. Emoties en gedachten beïnvloeden onze aura en daardoor waarschijnlijk ook ons lichaam. De Aura is een onzichtbare kleurrijke energieveld rond het fysieke lichaam van een levend persoon. Het is bekend dat mensen, dieren, planten en mineralen, maar ook niet levende voorwerpen als kerken, kathedralen, religieuze beelden en gewone voorwerpen van ons dagelijkse leven de aura of lichtstraling, rond zich hebben. Lichtstralen die wij niet met het blote oog kunnen waarnemen.

Rouwverwerking

Het rouwproces delen?

De Astropoort consulent staat altijd voor u klaar en deelt zeker uw verhaal waarmee u elders niet of moeilijk terecht kunt, omdat u uw familie, vrienden en kennissen daar niet lastig mee wilt vallen of merkt dat niemand echt naar u luistert.

Iedere ochtend wakker worden met uw dierbare in gedachten en in gedachten weer naar bed gaan, maakt de put diep. U moet verder met uw dagelijkse zaken en het is goed dat Astropoort consulenten uw verdriet en gedachten delen, want rouw verwerken is niet makkelijk en het kan jaren duren. Rouw verwerken doet een ieder op zijn of haar eigen manier. Hoe gaat dat bij u? Weet dat u met al uw vragen bij een Astropoort Consulent terecht kunt, want door uw gedachten te delen komt u wellicht een stap verder in het rouwproces.

Bijna Dood Ervaring; BDE is een lichamelijke uittreding. Het is een uittreding die zich meestal voordoet na een zwaar ongeluk, tijdens een operatie of bij een toestand van zware ziekte waarbij het fysieke lichaam op de rand van de dood verkeert. Over het algemeen is de persoon klinisch dood geweest. Een deel van de ervaring is hetzelfde als bij een gewone uittreding zoals het waarnemen van plaatsen en personen enz., echter bij een BDE ervaart de persoon een aantal  andere ervaringen. Vaak noemt de persoon een tunnel waar aan het eind een intens vredevol licht gloeit. Ook kan hij personen ontmoeten die eveneens in hun astrale vorm (lichaam) aanwezig zijn. Deze  personen zijn bekenden zoals overleden familieleden of vrienden. Het kunnen ook gidsen zijn. Deze gidsen vertellen ons dan dat onze tijd nog niet gekomen is om dit fysieke lichaam te verlaten en dat we terug moeten en mogen naar het fysieke bestaan, omdat men nog een aantal dingen te doen heeft. Sommige mensen zien hun leven voorbij gaan als in een film. Miljoenen mensen over de hele wereld hebben deze ervaringen meegemaakt tijdens een BDE, ongeacht hun ras, religie, cultuur of land. Gelovige als niet gelovige mensen hebben deze ervaringen. De BDE heeft over het algemeen een blijvende en zeer positieve invloed op de persoon, die na de BDE ervaring vaak spiritueler wordt en meer contact met de natuur zoekt.

Chakra

CHAKRA; Spanningen en stress, al onze levenservaringen  slaan zich op in de levensgebieden van het lichaam, waar ze verwerkt worden.   In de meeste tradities worden er over 7 hoofdchakra’s en energiegebieden gesproken die hun werking hebben op ons fysieke lichaam, maar ook op ons denken, onze gevoelens. Deze energievelden staan voor de elementen aarde, water, vuur, lucht en akash van waar we uit bestaan.

Aarde zorgt ervoor dat we stevig geworteld ons bestaansrecht hebben en laten bestaan, water reinigt ons, laat onze emoties stromen en onze relaties met anderen om ons heen bestaan, vuur zorgt voor onze drijfkracht, de kracht om door te gaan ondanks tegenslagen, lucht geeft ons de levensadem om lief te hebben, mild te zijn en te kunnen vergeven en akash zorgt ervoor dat we elkaar kunnen verstaan, onszelf kunnen uiten, onszelf duidelijk kunnen maken naar anderen. Al onze opgedane ervaringen, positieve maar zeker ook onze tegenslagen in het leven kunnen deze levensgebieden verstoren, in de war brengen, zodat we soms het gevoel hebben geen kant meer op kunnen, het hoofd laten hangen, en tegen de stroom op moeten varen, slecht in ons vel zitten. Om in balans te zijn, is het belangrijk dat de energie door alle chakra’s kan doorstromen.

Het Orakel

Het raadplegen van het Orakel is een eeuwenoude en welbekende manier om duidelijkheid te krijgen over een toestand of antwoord op een vraag. U kunt hiervoor te rade gaan bij een helderziende of paragnost, de kaarten laten leggen, de I Tjing of Runen raadplegen of welke vorm dan ook gebruiken die voldoet of op dat moment beschikbaar is.

Het orakel wordt gebruikt als middel om de antwoorden te helpen formuleren en om inzicht te krijgen in een toestand, waarbij onze consulenten u helpen om alles zo duidelijk mogelijk te verwoorden en raad geven die u echt verder helpen.

Astropoort Online Mediums en Paragnosten zullen zich niet vlug laten verleiden tot voorspellingen, maar eerder bestaande mogelijkheden en kansen naast elkaar leggen om u op deze manier op weg te helpen.

 

Reiki

Reiki is het Japanse woord voor universele levensenergie; Universele levensenergie is de energie rondom ons heen, alles wat leeft en groeit, heeft deze energie nodig om te kunnen bestaan. U kunt deze energie voelen wanneer u zich in de natuur begeeft. U kent waarschijnlijk het fantastische gevoel één te zijn met de natuur, als u bijvoorbeeld langs de slootkant zit of in het bos wandelt. Een ieder van ons mensen beschikt over Reiki. Deze universele levensenergie wordt bij onze geboorte meegegeven. Als klein kind bent u helemaal open en de Ki stroomt dan nog ongehinderd door u heen. Door het verdringen van emoties in de eerste levensjaren, problemen met uw ouders, dingen die op u af komen die minder prettig zijn, wordt vrijwel bij iedereen deze levensenergie geblokkeerd. Een tekort aan deze energie veroorzaakt een grotere gevoeligheid voor ziekten en andere kwalen. Hoe meer de Ki wordt geblokkeerd des te meer u zichzelf afsluit. Door u zelf te behandelen met Reiki kunt u de pijn verzachten en uw kwaal genezen.

Wat doet Reiki; Reiki is een geneeswijze die werkt door handoplegging. Het eerste wat Reiki voor ons doet is het op gang brengen van ons natuurlijk genezend vermogen. Door eenvoudig u handen op uw lichaam te leggen stroomt Reiki door u heen naar de plaats waar het nodig is. Denkt u maar eens wat u automatisch doet als u kies of hoofdpijn hebt, n.l. u legt uw hand of handen op de pijnlijke plek. Als u ergens van schrikt, dan legt u uw handen vaak automatisch op de keel of vlak daaronder. Reiki ontspant, geeft u rust en versterkt het afweersysteem dat u helpt uw lichaam en geest te ontgiften. Oude emoties komen weer naar boven, door u zelf Reiki te geven kun u deze makkelijker loslaten. U hoeft hiervoor niet bang te zijn, u krijgt niet meer te verwerken dan wat u aan kunt. U kunt met uw handen Reiki aan u zelf geven of aan anderen. Iedereen kan het leren. Het is geen geloof en u hoeft niet paranormaal begaafd te zijn. U hoeft het alleen maar te doen en kunt Reiki overal eenvoudig toepassen in allerlei situaties; Op school, in huis, op uw werk, overal waar stress, ongelukken of ziekte worden ervaren.

Magnetiseren

Magnetiseren; Is een vorm van alternatieve geneeswijze door middel van handoplegging. Maar wat gebeurt er nou precies. U hebt meerdere lichamen dan alleen uw fysieke lichaam. In de onzichtbare lichamen zitten emoties, maar ook uw kennis over zaken, uw overtuigingen, uw verdriet en nare gebeurtenissen. Kunt u zich wel voorstellen dat er door de jaren heen wel hier en daar wat gebeurd is en wat een emotionele en energie blokkade dit kan geven. Aangezien zowel lichamelijke als geestelijke gezondheidsklachten ontstaan vanuit een energieveld dat uit balans is, wordt magnetiseren toegepast bij een erg breed scala aan klachten. Voorbeelden van psychische klachten die worden behandeld middels magnetiseren zijn, depressie, faalangst, lustloosheid, stress, agressie, onzekerheid, en slaapproblemen. Magnetiseren vertoont veel gelijkenis met enkele andere spirituele alternatieve geneeswijzen. Zo komen bijvoorbeeld chakra's strikt genomen niet voor in de theorie van het magnetiseren. Toch zien wij het werken met chakra's als essentieel onderdeel van het magnetiseren en bestaan er voor ons dus veel overeenkomsten tussen magnetiseren en chakra therapie.

Mediteren

Wat is mediteren; Meditatie is een al duizenden jaren beproefde en telkens verbeterde techniek om het bewustzijn om te schakelen. Wie mediteert, verlaat het gebruikelijke niveau van het wakende bewustzijn en begeeft zich in tot dan toe on verkende gebieden van zijn persoonlijkheid. Met andere woorden, het bewustzijn wordt tijdens de meditatie tegelijkertijd verbreed, verdiept en verhoogd. Daarom is meditatie niet slechts een andere bewustzijnstoestand, maar ook een ruimere. De meditatie beslaat alle gebieden van onze persoonlijkheid, ook die welke we tot dan toe niet kenden of wilden kennen. Meditatie schept nooit iets geheel nieuws, iets utopisch. Het gaat ook niet om zuiver geestelijke gymnastiek of om een ontspanningsoefening.

Meditatie is dat alles; Het is geen wonder dat het voor veel mensen moeilijk is de ware betekenis te vatten. Intellect, verstand en rationele overweging-en zijn niet toereikend om meditatie te begrijpen. Ze onttrekt zich aan alle theoretische concepten en analytische pogingen. Wie meditatie wil ervaren, moet haar beoefenen. De gebieden waarmee men tijdens meditatie wordt geconfronteerd, reiken voorbij de grenzen van het rationeel begrijpelijke. Wie mediteert, zal onvermijdelijk de schijnbaar zekere grond van zijn materiële wereldbeeld verlaten en erkennen dat er dingen tussen hemel en aarde zijn die hij met zijn verstand niet kan bevatten.

Waarom mediteren; Het doel van het leven is bewustwording. Bewustzijn is de onbeperkte waarneming van alles wat gebeurt. Deze onbeperkte waarneming wordt ons meestal ontzegd, want ons wakende bewustzijn kan slechts een kleine uitsnede van de realiteit bevatten. Alles wat voorbij deze grens ligt, valt buiten onze bewuste reikwijdte, maar het is wel voorhanden. Meditatie is een weg tot volledig bewustzijn, tot veelomvattend waarnemingvermogen. Met meditatie lukt het een gebied te betreden waarin zich tot dan toe afgesloten hulpbronnen van de persoonlijkheid bevinden. Omdat we binnen de grenzen van ons bewustzijn leven, zijn we niet in de gelegenheid de hogere eenheid van alle dingen en gebeurtenissen in te zien. De eigenlijke oorzaak is de ervaring van de polariteit die onze materiële wereld kenmerkt. De werkelijkheid bestaat weliswaar als eenheid, is een soort allesomvattend cybernetisch regelsysteem, dat volgens een hogere 'goddelijke' wetmatigheid functioneert. Alles is van alles afhankelijk. niets kan alleen werken. Met ons beperkte menselijke bewustzijn kunnen we deze eenheid echter alleen polair begrijpen en daarom openbaart de wereld zich aan ons in schijnbare tegenstellingen: man en vrouw, dag en nacht, gezondheid en ziekte, leven en dood, plus en min, wit en zwart.

Jassentechniek

De ervaringen en gebeurtenissen in je leven maken zowel bewust als onbewust een indruk op je. Op een bewust niveau kun je er aan terugdenken, of even terugkeren in het gevoel van toen. Onbewust, wat je dus niet met het blote oog ziet, blijft er ballast hangen. Deze ballast heeft een sterke uitwerking op je dagelijks leven; hoe je je voelt, waar je in gelooft, denkpatronen en je gedrag. In negatieve zin wordt je beperkt in je eigen vermogens om een succesvol leven te leiden; het verleden draag je immers met je mee. Doordat je je negatieve ballast met je meedraagt, voel je je vaak futloos en vermoeid, en hoe kan het ook anders met zulke "gewichten"? Daarnaast komt het veelvuldig voor dat mensen met een zware ballast last krijgen van depressie en burn-out.

De meegedragen ballast uit zich vaak in één of meerdere van de volgende symptomen; Specifieke angsten; Negatieve overtuigingen; Denk- en of gedrag patronen voortvloeiend uit onverwerkte traumatische ervaringen.

De ballast noemen we ook wel 'jassen'. Elke kapstok kan een maximaal aantal jassen dragen, zoals jijzelf een maximaal aan ballast aan kunt. De jassen bedekken de kapstok, waardoor hij niet meer zichtbaar is. Zo werkt het ook met een mens, je ballast overschaduwd je eigen ik en daardoor raak je het contact kwijt met je besef en gevoel wat wel en niet goed voor je is. Het spreekt voor zich, dat als de ballast wordt weggenomen, er weer ruimte ontstaat om je zelfverzekerder, fitter, vrijer en vele malen energieker te voelen.

Het ontstaan van de jassentechniek. De naam Jassentechniek is bedacht en ontwikkeld door de Nederlander Hans de Waard. In een notendop; in zijn visie kun je ons fysieke lichaam vergelijken met een kapstok, waaraan onze ballast in de vorm van "jassen" hangt. Elke Jas heeft ook een eigen naam, zoals een verbindingenjas, traumajas, projectiejas en ga zo maar door. De methodiek van Hans wordt wereldwijd met succes toegepast.

Voor wie werkt deze jassentechniek? De jassentechniek werkt voor iedereen; man, vrouw, jong en oud. Iedereen draagt immers ballast met zich mee. Het werkt dus ook voor jou. Het is echter wel zo, dat je voor jezelf moet beoordelen of de ballast die je in je leven hebt opgedaan, teveel voor je is. Ben je de laatste tijd prikkelbaarder? Heb je geen zin om iets te ondernemen? Werkt alles je tegen? Dan kan de jassentechniek een goede uitkomst bieden.

Wat doet het met je? De werking van jassentechniek is krachtig, echter heeft de hoeveelheid ballast wel invloed op het resultaat. De een voelt zich na 1 consult al direct vitaler, de ander heeft een aantal consulten meer nodig om zich zelfverzekerder, succesvoller, fitter en energieker te voelen. Laat je echter hierdoor niet afschrikken, want resultaat is gegarandeerd.

I-Tjing

Wat de I-Tjing is en het gebruik als orakel; De I Tjing is een collectie van practische wijsheid, die van toepassing is op iedere denkbare situatie. Hij is afkomstig uit het oude China, en is de oudste Chinese klassieke tekst. "I Tjing" betekent Klassieker der Veranderingen of Boek der Veranderingen. Er zijn 64 verschillende algemene soorten situaties in de I Tjing. Elke wordt aangegeven door een hexagram, wat een symbool is dat bestaat uit 6 lijnen, die ieder heel of gebroken kunnen zijn. Om advies van de I Tjing te krijgen over je huidige situatie, kunt u via Astrpoort-online hem raadplegen als een orakel. In samenwerking met onze consulent, kunt u beslissen welk hexagram gerelateerd is aan uw en die situatie. Er schijnt geen wetenschappelijke theorie te zijn die verklaart hoe dit kan, hoewel sommige mensen denken dat quantummechanica een mogelijke verklaring verschaft. Hoe dan ook, uit de ervaring blijkt dat het in de praktijk werkt. De psycholoog C.G. Jung, die de I Tjing bestudeerde, noemde dit samenvallen van ogenschijnlijk ongerelateerde gebeurtenissen synchroniciteit. De I Tjing is gebaseerd op het idee dat niets ooit hetzelfde blijft en niets twee keer hetzelfde is. Het is het idee dat een elementaire kosmische wet de dingen steeds in beweging zet, waarbij het steeds onderweg is van de ene naar de andere pool. Met andere woorden; Als u gelukkig bent, bent u meteen ook weer op weg naar een periode van minder geluk. Als u succes heeft, bent u meteen ook op weg naar een minder succesvolle periode en omgekeerd natuurlijk. Eigenlijk is het best wel geruststellend om te weten dat uiteindelijk alles in de kosmos een bepaald evenwicht heeft, ook al begrijpen wij als mensen dit niet altijd even goed. Oorspronkelijk werd het orakel geraadpleegd door het op een bepaalde manier werpen van duizendbladstelen, of door het werpen van drie I Tjing munten. Stel de I Tjing een zo duidelijk mogelijke vraag. Twijfels en of zorgen dat het antwoord niet correct is. Bijvoorbeeld; Ik wil gaan verhuizen, is dit het geschikte moment. Kan het iets worden met die persoon die ik vanmiddag in de supermarkt heb ontmoet. Kies ik voor kinderen krijgen of geen kinderen krijgen, zijn manieren van duidelijke vragen stellen. U kunt een vraag maar één keer stellen aan de I Tjing. Stelt u dezelfde vraag meerdere keren dan neemt de I Tjing u mogelijk niet serieus of zal een duidelijke waarschuwing geven het vorige antwoord ter harte te nemen.