Bel
 0909-0506
(€ 0,90 p/min. • Credits 0,90 p/min)
 0907-07383
(€ 1,50 p/min. • Credits 1,00 p/min)
 0909-0506
(€ 0,90 p/min. • Credits 0,90 p/min)
 0907-07383
(€ 1,50 p/min. • Credits 1,00 p/min)

Mediteren

Wat is mediteren; Meditatie is een al duizenden jaren beproefde en telkens verbeterde techniek om het bewustzijn om te schakelen. Wie mediteert, verlaat het gebruikelijke niveau van het wakende bewustzijn en begeeft zich in tot dan toe on verkende gebieden van zijn persoonlijkheid. Met andere woorden, het bewustzijn wordt tijdens de meditatie tegelijkertijd verbreed, verdiept en verhoogd. Daarom is meditatie niet slechts een andere bewustzijnstoestand, maar ook een ruimere. De meditatie beslaat alle gebieden van onze persoonlijkheid, ook die welke we tot dan toe niet kenden of wilden kennen. Meditatie schept nooit iets geheel nieuws, iets utopisch. Het gaat ook niet om zuiver geestelijke gymnastiek of om een ontspanningsoefening.

Meditatie is dat alles; Het is geen wonder dat het voor veel mensen moeilijk is de ware betekenis te vatten. Intellect, verstand en rationele overweging-en zijn niet toereikend om meditatie te begrijpen. Ze onttrekt zich aan alle theoretische concepten en analytische pogingen. Wie meditatie wil ervaren, moet haar beoefenen. De gebieden waarmee men tijdens meditatie wordt geconfronteerd, reiken voorbij de grenzen van het rationeel begrijpelijke. Wie mediteert, zal onvermijdelijk de schijnbaar zekere grond van zijn materiële wereldbeeld verlaten en erkennen dat er dingen tussen hemel en aarde zijn die hij met zijn verstand niet kan bevatten.

Waarom mediteren; Het doel van het leven is bewustwording. Bewustzijn is de onbeperkte waarneming van alles wat gebeurt. Deze onbeperkte waarneming wordt ons meestal ontzegd, want ons wakende bewustzijn kan slechts een kleine uitsnede van de realiteit bevatten. Alles wat voorbij deze grens ligt, valt buiten onze bewuste reikwijdte, maar het is wel voorhanden. Meditatie is een weg tot volledig bewustzijn, tot veelomvattend waarnemingvermogen. Met meditatie lukt het een gebied te betreden waarin zich tot dan toe afgesloten hulpbronnen van de persoonlijkheid bevinden. Omdat we binnen de grenzen van ons bewustzijn leven, zijn we niet in de gelegenheid de hogere eenheid van alle dingen en gebeurtenissen in te zien. De eigenlijke oorzaak is de ervaring van de polariteit die onze materiële wereld kenmerkt. De werkelijkheid bestaat weliswaar als eenheid, is een soort allesomvattend cybernetisch regelsysteem, dat volgens een hogere 'goddelijke' wetmatigheid functioneert. Alles is van alles afhankelijk. niets kan alleen werken. Met ons beperkte menselijke bewustzijn kunnen we deze eenheid echter alleen polair begrijpen en daarom openbaart de wereld zich aan ons in schijnbare tegenstellingen: man en vrouw, dag en nacht, gezondheid en ziekte, leven en dood, plus en min, wit en zwart.

Beschikbare consulenten
Beschikbare consulenten
 
 
Consulenten met 'mediteren' als specialisatie