Bel
 0909-0506
(€ 0,90 p/min. • Credits € 0,90 p/min)
 0907-07383
(€ 1,50 p/min. • Credits € 1,00 p/min)
 0909-0506
(€ 0,90 p/min. • Credits € 0,90 p/min)
 0907-07383
(€ 1,50 p/min. • Credits € 1,00 p/min)

Personal Coaching

Wat is persoonlijke coaching; Persoonlijk coachen is een individueel traject, bedoeld om uw privé als zakelijke vaardigheden en kwaliteiten verder te ontwikkelen of bij te sturen. Dit vindt plaats door persoonsgerichte terugkoppeling en door u in uw eigen ‘spiegel’ te laten kijken. Op deze manier krijgt u grip op uw leven en komt u steeds meer in een actieve rol. Coachen betekent trainen om de juiste vragen te leren stellen, vragen die u aanzetten tot het zogenaamde ‘navelstaren’ of zelfonderzoek. Door te trainen leert u om even buiten uzelf te treden. Met uw coach kijkt u tijdens het gesprek naar uw persoonlijke situatie en verwachtingen. In samenwerking met uw coach gaat u op zoek gaat naar oplossingen. Tijdens het gesprek worden bepaalde situaties teruggehaald, omstandigheden waarin u terecht bent gekomen. U bespreekt samen met uw coach de oplossingen en werkt deze uit. In een eventueel vervolg gesprek komt u in samenwerking met uw coach terug op het resultaat van de op uw persoongerichte oplossingen. Het is mogelijk dat er afspraken worden gemaakt en u opdrachten krijgt om verder uit te werken. Het resultaat hiervan koppelt u in een vervolg gesprek terug en waar nodig gaan we over tot fine-tuning. De manier waarop u het traject tot verbetering van uw persoonlijke kwaliteit(en) gaat invullen, wordt met u afgestemd. U traint omdat u uw vaardigheden en persoonlijke kwaliteiten verder wilt ontwikkelen. Dit is de enige manier om absoluut meer ‘grip’ op uw persoonlijke situatie(s) te krijgen.

Beschikbare consulenten
Beschikbare consulenten
 
 
Consulenten met 'personal coaching' als specialisatie